HOME 入試案内

朝日大学受験生向けサイト

朝日大学の法学部・経営学部・保健医療学部・歯学部の入試情報については、以下の受験生向けサイトのリンクからご確認頂けます。

大学院・専門学校向け情報について

大学院・専門学校の入試情報については、以下の各サイトへのリンクからご確認頂けます。

留学生向け情報について

外国人留学生・留学生別科日本語研修課程の入試情報については、以下の各サイトへのリンクからご確認頂けます。

入試案内